Zeleni juriš na sadnju stabala, cvijeće i ostalo zelenilo traje nesmanjenim intenzitetom već dva mjeseca, a djelatnici Parkova i nasada i rezultati njihovim ruku vide se na svakom koraku, po gradu.

Iako se preklopilo nekoliko zelenih projekata – EU projekti – ZaZeleni Split i Obnova zelene infrastrukture Grada Splita, te donacijski projekt Zezelenimo Split, no sve ide po planu, a i vremenska prognoza je pomogla da je Split svakim danom se zeleniji. Posađeno je ukupno 800 od tisuću planiranih stabala.

Što je sve napravljeno tijekom listopada u Splitu?

 • 4. listopada | Prezentiran EU projekt ZaZeleni Split i isti dan posađeno 35 stabala na Zvončacu.
 • 4. listopada | Posađeno 11 stabala na Trsteniku i Dragovodama (“Rašeljkina 1 bila murva i višnja/ Trstenik 5 bilih murvi i 3 višnje/ Dragovode 1 višnja”)
 • 5. listopada | Posađeno 1.500 lukovica irisa na Trgu Dobri
 • 5. listopada | Prva cvjetna površina na Brdima kraj pazarića je financirana iz Projekta Zazelenimo Split i donacije društva Ribola.
 • 6. listopada | Blatine – dječje igralište – Postavljeni senzorni paneli, stolovi za društvene igre – šah i čovječe, ne ljuti se.
 • 10. listopada | Park Ane Roje kraj dječjeg vrtića Latica – sadnja 69 stabala
 • 12. listopada | Šentada od Đardina do Jokera – Postavljeno je 10 klupa iz donacije Dalmatinskog portala za projekt Zazalenimo Split.
 • 13. listopada | GK Bol posađeno 136 stabala u dva dana
 • 17. listopada | Sadnja “bilih murvi i višanja na Pujankama i Neslanovcu”.
 • 17. listopada | Posađeno 6 platana na Trgu Dobri
 • 19. listopada | Mini voćnjaci: Gradski kotarevi- Lokve, Gripe, Blatine, Split 3
 • 19. listopada | Posađena 92 stabla na Bačvicama
 • 23. listopada | Sadnja stabala u GK Bol
 • 24. listopada | Sadnja 140 jasmina – Ulica Domovinskog rata
 • 24. listopada | Zajedničke snage Parkova i nasada uređuju Sućidar – 70 stabala
 • 30. listopada | Otvaranje rupa u parkingu na Blatinama i sadnja pelegrinki.

U studenom istim tempom…

 • 2. studenog | Sadnja stabala na Sućidru
 • 3. studenog | Sadnja stabala na Kamenu

I nije to sve… tu su još i jagode uz Dioklecijanovu palaču, špine pokraj dječjih igrališta u Splitu, lukovice cvijeća na Rivi…

Gotovo da sve ide u smjeru ostvarenja one poznate “slike” iz pjesme: “Cili je Split rascvala grana, sunčani lipi cvit Mediterana…”