Parkovi i nasadi su pokrenuli veliki plan ulaganja u zelenilo u gradskim kvartovima – u Zelenom katastru su označene čestice u gradskom vlasništvu koje su već ili će biti prijavljene na EU natječaje.

Riječ je o 80-ak odabranih lokacija po gradskim kvartovima, po svim dijelovima grada koje će se “zeleniti” iz europskih sredstava. Na većem broju tih lokacija stabla su već posađena i uređeno zelenilo, jer su sredstva osigurana iz ranijih natječaja

Točnije, u realizaciji su 4 projekta – projekti “ZaZeleni Split” , “Obnova zelene infrastrukture grada Splita”, “Urbana šuma” i “Zeleni urbani ekosustav”. Grad Split će u ova četiri projekta zasaditi ukupno 1 750 novih stabala i 13 050 grmova te postaviti 39 javno dostupnih slavina s pitkom vodom i 49 novih klupa, za što je zajednički osigurano više od milijun eura bespovratnih sredstava (1.252.334,44 EUR).

Osim gradskih kvartova na poluotoku, nisu zaboravljena ni rubna gradska područja – Sirobuja, Kamen i Šine u kojima su označene čestice koje će se uskoro pojaviti zelenilo.

Zeleni katastar je, inače, odličan za pretragu zelenila na cijelom području Splita, a u pretrazi možete vidjeti što sve održavaju Parkovi i nasadi: stabla zaštićena GUP-om, stabla, grmlje, travnjake, živicu, trajnice, cvjetnjake, komunalnu opremu…

Kad se EU projektima pridruži i projekt Zazelenimo Split, u okviru kojeg građani i firme doniraju za još više zelenila, pri čemu je već u samim počecima prikupljeno 14.610 eura za stabla, grmove, slavine i klupe, možemo reći da je pokrenuta do sada najveća zelena obnova grada.

Želite li se priključiti zelenoj obnovi, pogledajte sve otvorene projekte za koje odmah možete uplatiti sredstva, a ako imate ideju kako urediti gradski okoliš oko zgrade ili poslovnog prostora, pišite nam na tajnica@parkovi-st.hr